Veilig en uitdagend

familie De Vos (Poortvliet)

Hoe ervaren ouders de school? We leggen de zes vragen dit keer voor aan de heer en mevrouw De Vos uit Poortvliet. Sven heeft dit jaar vmbo-examen gedaan op locatie Tholen. Maud zit in groep 8 en hoopt volgend schooljaar te starten op de locatie in stream 1.

 

Hoe ervaart u het contact met school?

“Wij ervaren het contact als positief en prettig. De informatie via mail, brief of Magister verloopt prima. De mentor en leerkrachten zijn indien nodig goed bereikbaar.”

 

Waar stelt u het meest prijs op als het gaat om christelijke school zijn?

“Op het Calvijn College krijgen leerlingen dezelfde normen en waarden mee die wij thuis belangrijk vinden. Leerlingen kunnen zichzelf zijn en gaan respectvol met elkaar om. Hierbij gelden duidelijke regels die ook gehandhaafd worden.”

 

Wat motiveerde uw kinderen vooral op school?

“De fijne, kleine, gemoedelijke school, waarbij iedereen elkaar kent en je kunt zijn wie je bent.”

 

Wat vindt u sterk aan het onderwijs en wat kan beter?

“Dat leerlingen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen, leren, groeien en worden uitgedaagd. Ieder met zijn eigen kwaliteiten. Leerlingen krijgen waar nodig ook passende ondersteuning. Verbeterpunten kunnen wij niet benoemen.”

 

Welke begeleiding vond u onvergetelijk?

“De lieve bemoedigende berichtjes/mailtjes van de mentor voor de schoolonderzoeken en examens.”

 

Calvijn College in drie woorden?

“Veilig, betrokken, kwaliteit.”

 

(interview schooljaar 2016-2017)