Veel aandacht voor het kind

familie Tanis (Middelburg)

Hoe ervaren ouders de school? We leggen de zes vragen dit keer voor aan de heer en mevrouw Tanis uit Middelburg. Jurian zit in vmbo-4 van locatie Middelburg, Rhodé is er aan het eerste jaar bezig (stream 1). Guido en François zijn nog wat te jong voor het Calvijn College.

 

Hoe ervaart u het contact met school?

“Wij ervaren het contact als positief. De mensen van het Calvijn zijn goed bereikbaar, zowel via de mail als face-to-face. Ook staan ze open voor vragen en/of suggesties. Omdat je als ouders niet zo vaak op het Calvijn komt als op de lagere school, is het goed dat Magister er is. Dit geeft een helder en duidelijk inzicht in het schoolleven van onze kinderen.”

 

Waar stelt u het meest prijs op als het gaat om christelijke school zijn?“

De school sluit aan op hetgeen wij belijden en geloven vanuit het Woord van God. Dit betekent voor ons dat wij dit als een ondersteuning ervaren bij de christelijke opvoeding. Wij vinden het ook erg belangrijk dat onze kinderen weten waarin ze geloven en ook leren weerbaar te zijn, zodat het houvast biedt in de maatschappij waarin ze gaan participeren.”

 

Wat motiveerde uw kinderen vooral?

“Het was voor hen een logische stap om van het reformatorisch basisonderwijs naar het Calvijn College te gaan. In groep 8 hebben ze op een aantal middelbare scholen gekeken en daarbij voelde het Calvijn College als een vertrouwde en veilige school. Dit kwam met name door de christelijke identiteit. Op dit moment genieten ze erg van de sociale omgang met de andere leerlingen. Ook maken ze graag gebruik van de mediatheek."

 

Wat vindt u sterk aan het onderwijs en wat kan beter?

“Ze worden steeds zelfstandiger en meer zelfverantwoordelijk gemaakt voor hun studie. Er is veel aandacht voor het kind als individu. Wat ons betreft zijn er gelukkig weinig verbeterpunten. Het verbaast ons wel dat er erg veel lesuitval is.”

 

Welke begeleiding vond u onvergetelijk?

“Hierbij willen we conciërge De Visser graag noemen. Hij kent alle kinderen bij naam en heeft voor iedereen een hartelijk woord. Dit geeft vooral bij de nieuwe leerlingen (maar ook bij de ouders) een warm welkom gevoel.”

 

Calvijn College in drie woorden?

“Hartelijk, waakzaam en dienstbaar. Wij wensen alle medewerkers van het Calvijn College van harte Gods zegen toe in hun werk met onze kinderen.”

(interview schooljaar 2016-2017)