Leerlingen worden gewaardeerd zoals ze zijn

familie Bustraan (Middelburg)

Hoe ervaren ouders het Calvijn College als school waar ze hun kinderen aan hebben toevertrouwd? We vragen het deze keer aan de heer en mevrouw Bustraan uit Middelburg. Hun dochter Deborah is 16 jaar en volgt het examenjaar vmbo afdeling zorg & welzijn op locatie Kerkpolder.

 

Hoe ervaart u het contact met school?

"Goed, de ouders worden regelmatig geïnformeerd over allerlei activiteiten op school , betrokken bij de opleiding en resultaten van hun kind. De communicatie verloopt goed, is laagdrempelig en duidelijk." 

 

Waar stelt u het meest prijs op als het gaat om christelijke school zijn?

"Dat de identiteit het middelpunt is op school, de leerlingen worden geaccepteerd zoals ze zijn, ieder met z'n eigen talenten."

 

Wat motiveerde uw kinderen vooral?

"Het feit dat de meeste leerlingen van dezelfde school komen en dat ze er veel praktijkvakken kunnen volgen. En ze werden ook zeker gemotiveerd door de positieve berichten over de school."

 

Wat vindt u sterk aan het onderwijs en wat kan beter?

"De interesse in de leerlingen en de sociale betrokkenheid. Er is een luisterend oor, alle leerlingen worden gewaardeerd zoals ze zijn. Er is in de klas gelegenheid om actuele onderwerpen te bespreken."

 

Welke begeleiding vond u onvergetelijk?

"De ondersteuning in de vorm van bijlessen of extra aandacht tijdens de lessen bij vakken die meer moeite en energie kosten dan andere vakken. Uiteindelijk lukt het de leerling toch om de gewenste resultaten de halen."

 

Het Calvijn College in drie woorden?

"Hartelijk, Betrokken en Aanrader voor elke leerling!"

 

(interview schooljaar 2016-2017)