Leerkrachten zijn betrokken op de leerling

familie Guiljam (Aagtekerke)

Dit keer leggen we onze vragen voor aan de familie Guiljam uit Aagtekerke. Dochter Elizabeth zit op de afdeling zorg & welzijn van locatie Krabbendijke Kerkpolder. Haar zus Johanneke slaagde er vorig jaar. Ook de oudere twee zussen en twee broers deden er examen.

 

Hoe ervaart u het contact met school?

“Dat ervaren we als positief. We worden goed geïnformeerd over het reilen en zeilen op school.”

 

Waar stelt u het meest prijs op als het gaat om christelijk onderwijs?

“Dat iedere morgen Gods Woord opengaat. Dat er op school verder wordt gegaan met dezelfde normen en waarden die we thuis belangrijk vinden. Vanuit school gelden er duidelijke regels die gehandhaafd worden. We mogen er wel dankbaar om en zuinig op zijn dat er nog scholen zijn zoals het Calvijn College.”

 

Wat motiveerde uw kinderen vooral op school?

“Het enthousiasme van degene die voor de klas staat. De omgang met elkaar, zowel met andere leerlingen als met leerkrachten. Het is voor ons ook wel een vanzelfsprekende stap om van de basisschool naar het Calvijn College te gaan.”

 

Wat vindt u sterk aan het onderwijs en wat kan beter?

“Sterk vinden we de betrokkenheid van leerkrachten op de leerling. De aandacht en begeleiding voor jou als persoon ook al zitten er meer leerlingen in een klas.”

 

Welke begeleiding vond u onvergetelijk?

“De aandacht en begeleiding die onze dochters kregen vanuit school, zowel in Middelburg als in Krabbendijke, in de droevige omstandigheden toen twee opa’s en een oma in korte tijd overleden zijn.”


Calvijn College in drie woorden?

“Kwaliteit, betrokken, basis voor de toekomst.”

(interview schooljaar 2017-2018)