Omgaan met mensen boeit me enorm

H.M. Guiljam (locatiedirecteur )

Al ruim dertig jaar werk ik als leidinggevende op het Calvijn College en ik vind nog steeds heel veel uitdaging in mijn werk. Het omgaan met mensen boeit me enorm; of dat nu collega’s of leerlingen zijn. Ieder mens is uniek, ieder mens is op weg door het leven, ieder mens zit in een ontwikkeling. De school is een belangrijke schakel in het leven van een leerling. Zo is iedere leerling op weg naar de volwassenheid en op weg naar de eeuwigheid. Die twee aspecten dienen leidend te zijn bij de inspanningen binnen een school en daaraan lever ik graag een bijdrage. Ik vind het erg belangrijk om te werken binnen een cultuur waarin iedereen zich veilig voelt, waarin iedereen evenveel meetelt en waar mensen worden gevormd. (2016-2017)