Ik vind het belangrijk om er echt voor ze te zijn

mw. J.E. de Visser (onderwijsassistent)

Elke schooldag begeleid ik leerlingen met leerachterstanden of dyslexie. Ik vind het een uitdaging om deze leerlingen te helpen hun eigen doel te bereiken en ben samen met hen trots als dit is gelukt! Ik vind het belangrijk om er echt voor ze te zijn en ook oog en oor te hebben voor persoonlijke dingen die ze meemaken. Op mijn kamer hangt nog steeds een slinger met vlaggetjes, door een leerling zelf gehaakt als verrassing voor mij en versiering voor deze ruimte, erg leuk! (2016-2017)