Hart voor onze leerlingen

C.J. van Duivendijk (locatiedirecteur onderbouw en vmbo)

Wat onze locaties in Goes kenmerkt? We hebben hart voor onze leerlingen. Als collega’s zijn we betrokken op elkaar. Mooi dat we dit ook daadwerkelijk terug horen van onze leerlingen. De Bijbel mag elke dag opengaan. We mogen onze leerlingen wijzen op Christus. Hij vraagt van ons liefde tot Hem en liefde tot elkaar. Dat betekent concreet dat we in afhankelijkheid van Hem ons uiterste best doen om onze leerlingen kwalitatief goed onderwijs en de juiste zorg te bieden. (2016-2017)