Betrokken op hun welzijn

mw. M.M. Christiaanse (docent Nederlands)

Ik ben werkzaam als docent Nederlands, mentor en vertrouwenspersoon. Die laatste twee taken vormen voor mij de kers op de taart. In mijn omgang met leerlingen vind ik betrokkenheid op hun welzijn een onmisbaar onderdeel. Als een leerling het moeilijk heeft, met vragen rondloopt of veel te verwerken heeft, ben ik graag een luisterend oor en probeer ik mee te sturen in de juiste richting. Als docent zie ik leerlingen graag groeien in hun spreek-, schrijf- en leesvaardigheid. Het gaat mij echter niet alleen om het overdragen van mijn vak, maar ook om het overdragen van normen en waarden, met de Bijbel als richtlijn. (2016-2017)