Ik kreeg verantwoordelijkheid

Tijs Maljaars (havo-4)

Op deze school leer je veel leerlingen kennen uit heel Zeeland. De sfeer is goed. De meeste docenten zijn open. Sommige docenten zijn net een vriend voor je. Pas heb ik voor het vak bsm (beweging, sport en maatschappij) een sportdag begeleid. Ik was scheidsrechter en kreeg verantwoordelijkheid. Dat maakt wel dat je een vak extra leuk vindt. (2016-2017)