Ik heb het als een leuke tijd ervaren

Rick Wisse (havo-5)

Mijn tijd op het Calvijn College zit erop. Ik heb het als een leuke tijd ervaren. Een school waar kwalitatief goed les wordt gegeven. De docenten volgen niet alleen de lessen uit de methode, maar plaatsen de onderwerpen ook in de context. De themadag die georganiseerd is om met leerlingen van het Pontes over het geloof te praten, heb ik als een meerwaarde ervaren. Je leert veel van deze gesprekken. Zulke vragen kom je in de praktijk ook tegen. Wat mij betreft worden er vaker uitwisselingen met andere scholen georganiseerd! (2016-2017)