Wat heb ik genoten

Jeanine Huissen (klas 4 zorg & welzijn)

Wat heb ik genoten in het derde en het vierde leerjaar op de afdeling Z&W (zorg & welzijn). Het was gezellig, maar ik heb ook veel geleerd. Hoe je een patiënt van een rolstoel in bed krijgt bijvoorbeeld en hoe je op een respectvolle manier omgaat met gehandicapten en oudere mensen. Of wat je straks het beste kunt doen als je een opleiding gaat volgen op een niet-christelijke school. Ik heb vooral geleerd om dan jezelf te blijven en direct vanaf het begin voor je mening uit te komen. Ik ga het Calvijn College missen, maar heb ook zin in de opleiding SAW (Sociaal Agogisch Werk) op het Hoornbeeck College. (2016-2017)