Over onze school

Passend onderwijs

Leerlingenzorg is belangrijk op het Calvijn College. Wij investeren in het mentoraat, we bieden een breed pakket aan zorg en er is een heldere schoolbrede zorgstructuur.

 

Het Calvijn College stelt de leerling in het middelpunt. We willen passend onderwijs bieden aan elke leerling. Leerlingen van pro tot en met gymnasium die met ondersteuning - ook al is de ondersteuningsbehoefte groot - in het regulier onderwijs mee kunnen doen. Daarbij maken we onderscheid tussen: 


Basisondersteuning vindt op de eigen locatie plaats en is voor alle leerlingen met onderwijs- of ondersteuningsvragen.


Extra ondersteuning
, waarvoor een indicatie nodig is, vindt voor een deel ook plaats op de eigen locatie en op de locaties Krabbendijke Appelstraat (onderbouw) of Krabbendijke Kerkpolder (bovenbouw). 


Meer informatie
, bijvoorbeeld over vrijstelling en aanpassing van het onderwijsprogramma, preventief gezondheidsonderzoek en het betrekken van ouders, vindt u in de schoolgids.

 

Zorgcoördinator

Alle hulpvragen over zorg komen terecht bij de zorgcoördinator. Die kan sommige vragen rechtstreeks beantwoorden, maar ook doorverwijzen naar een van de specialisten binnen de school. Als er extra ondersteuning nodig is, legt hij de vraag voor aan het begeleidingsteam van de locatie. Dit team bepaalt welke extra ondersteuning toegewezen wordt. Er wordt eerst goed geluisterd naar ouders en de vorige school voordat er een besluit wordt genomen. 

Zorgcoördinator per locatie:


Voor locatie-overstijgende en algemene vragen over de mogelijkheden van ondersteuning kunt u contact opnemen met de schoolbrede zorgcoördinator (vacature). Meer informatie over route en procedure.

 

Downloads: