Over onze school

Arrangement met Auris, Visio of LWOE

(Niet op alle locaties)
Voor slechtziende leerlingen, slechthorende of dove leerlingen, leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis, leerlingen waarbij het communicatieve aspect van autisme op de voorgrond staat en leerlingen met epilepsie kan er extra ondersteuning worden aangevraagd bij Visio, BartimeĆ¼s, Auris of LWOE. Deze leerlingen kunnen dan afhankelijk van het toegekende arrangement meer of minder ambulante begeleiding ontvangen om met hun handicap in het reguliere onderwijs te kunnen functioneren.