Over onze school

Allroundvoorziening

(Op dit moment nog niet beschikbaar voor bovenbouw havo/vwo)

Deze voorziening is bedoeld voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen of sociaal‐emotionele problemen bij wie de integratiegroep en/of één of meerdere reboundtrajecten onvoldoende ondersteuning hebben geboden of zullen bieden. In de allround staat het onderwijsprogramma niet meer voorop, maar de onderwijs- en zorgbehoefte van de individuele leerling. Hoewel terugplaatsing naar de reguliere klas ook hier mogelijk blijft, gaat het in de regel om langdurige arrangementen vanwege hardnekkige problematiek of geringe leerbaarheid. De verwijzing hiervoor verloopt via de CDL en de vaste procedure voor aanmelding, organisatie, werkwijze, evaluatie en terugplaatsing is te vinden op de website.

Meer info