Over onze school

Periodiek kwaliteitsonderzoek inspectie

In de periode november 2016 - mei 2017 vond een periodiek kwaliteitsonderzoek plaats op meerdere locaties.

De onderbouw van de locaties Goes Noordhoeklaan, Goes Stationspark, Krabbendijke Appelstraat (onderbouw stream 3 en 4: in het kader van traject Excellente School), Krabbendijke Kerkpolder en Middelburg werd onderzocht, met als resultaat steeds tenminste een voldoende. De locatie Krabbendijke Kerkpolder en stream 3 en 4 van de locatie Krabbendijke Appelstraat werden gewaardeerd met een ‘goed’. 

Enkele citaten uit de samenvatting van het rapport:

  • "Het Calvijn College biedt Uitdagend onderwijs op alle locaties. Op alle onderzochte scholen komen wij voorbeelden tegen van Uitdagend Onderwijs. Zo worden extra vakken gegeven, en kunnen leerlingen op enkele locaties een vak op een hoger niveau volgen. Daarnaast zijn er extra programma’s waarin leerlingen hun talenten kunnen laten zien. Ook kunnen docenten opleidingen en training volgen om hun vak goed te kunnen blijven uitoefenen."

  • "Wij zijn te spreken over de zorg en begeleiding van leerlingen. Op de onderzochte scholen beoordeelden wij de zorg en begeleiding van leerlingen als goed. Zij is voor alle locaties op eenzelfde manier opgezet."

  • "Mentoren nemen binnen de scholen een belangrijke plaats in. Met de invoering van een nieuw programma voor loopbaan oriëntatie en burgerschap (LOB) voeren mentoren met leerlingen loopbaangesprekken en daarin bespreken zij de belangstelling en mogelijkheden van de leerling. Alle mentoren hebben een scholingsprogramma gevolgd om deze nieuwe taak goed te kunnen invullen."

  • "In de scholen gaan docenten en leerlingen met respect met elkaar om. Er heerst een vriendelijke sfeer, waarin het prettig leren en werken is."