Over onze school

Kwaliteitszorg

Hoe borgt het Calvijn College kwaliteitszorg in de organisatie?

 

Uitgangspunt voor onze kwaliteitszorg is dat ieder verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het werk of het project waarvan hij of zij eigenaar is. De kwaliteitscoördinator ondersteunt, stimuleert en faciliteert hierbij. In de school worden instrumenten gebruikt waarmee de kwaliteit van activiteiten kan worden bepaald, zoals op het gebied van het onderwijsproces, leerlingenzorg en ondersteunende diensten. 

 

Regelmatig besteden we via enquêtes aandacht aan het welbevinden van het personeel. Elk jaar wordt de tevredenheid van ouders en leerlingen in kaart gebracht. De vragenlijst voor leerlingen wordt tevens gebruikt om de (sociale) veiligheid op school te monitoren. Naar aanleiding van deze tevredenheidsonderzoeken stellen we concrete actiepunten vast.

 

Om de kwaliteit van het personeel te ontwikkelen en te borgen kunnen personeelsleden deelnemen aan verschillende vormen van scholing. Ook door in de school personeel op te leiden hebben we invloed op de kwaliteit van (toekomstige) medewerkers. Hiervoor werken we samen met de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS).