Over onze school

Pasfotoregisters

Pasfotoregisters met contactgegevens van personeelsleden en leden van ouderadviesraad/leerlingenraad staan op Eduportaal onder de button Adresgids. 

Hieronder de links naar het register per schoollocatie. 
Om toegang te krijgen tot het Eduportaal kunnen ouders en leerlingen inloggen.