Over onze school

Verwijzing naar jaarverslagwebsite

Ons uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op de volgende website: jaarverslag.calvijncollege.nl. Klik hier voor een compacte versie.

 

De website jaarverslag.calvijncollege.nl reflecteert op beleid, onderwijs, bedrijfsvoering en financiën. Ook treft u er foto's en diagrammen aan.


Let wel, het gaat hierbij om het publieksjaarverslag.

De officiële jaarstukken en andere verslagen treft u aan op de pagina Publicaties.