Krabbendijke Kerkpolder

Uitgelicht

Uitwisseling met school in Bangladesh

Ga jij ook een keer naar Bangladesh? Om het jaar gaat een groep van vijftien leerlingen naar onze partnerschool Hope Technical Institute. Er gaat een sollicitatieproces aan vooraf. We noemen het een bewustwordingsreis. Je ontdekt de rijkdom van verschillende culturen, maar ook de oneerlijke verdeling tussen arm en rijk. Het andere jaar volgt een tegenbezoek. Op de school in Khulna wordt onderwijs aangeboden aan jongens en meisjes die anders een uitzichtsloze toekomst zouden hebben. We logeren dan in het internaat van de school, Home of Blessing. De leerlingen wonen daar voor een groot gedeelte van het jaar en krijgen er ook onderwijs uit de Bijbel. Twee keer per dag komen ze een halfuur bij elkaar in de aula om samen te lezen, te zingen en te bidden. We leren elke keer veel van dit land en de gastvrijheid en vriendelijkheid. Ze zijn zo arm, maar misschien wel veel tevredener dan wij. We mogen er elke keer weer getuige zijn van Gods werk in dit voornamelijk islamitische land: dichtbij, hoorbaar en zichtbaar.

mw. W.E. Brouwer, docent


Stagelopen

In de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg loop je heel wat stage. In het derde leerjaar tweeënhalve  week. In deze oriënterende stage ontdek je hoe het is om te werken in de sector waar je je opleiding volgt. Voor je op stage gaat leer je solliciteren en krijg je informatie over veilig en gezond werken, arbeidsbeleven, arbeidsbelasting, beroepshouding en uitkomen voor je principes op de werkplaats. In het vierde leerjaar loop je in december twee weken stage. Dit is een beroepsvoorbereidende stage, die je voorbereidt op het werken in een sector. Bijvoorbeeld metaalindustrie, agrarische sector, binnenvaart, autogarage, visserij of transport. Zo ervaar je of je de juiste keuze gemaakt hebt en of de dagelijkse beroepspraktijk is zoals je je die voorgesteld had. Belangrijk is dat je in beeld hebt: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, wat drijft mij, welk soort werk past bij mij, wat wil ik worden en wie kan mij daar bij helpen. We krijgen vaak positieve reacties van de bedrijven, met name over inzet, trouw en goede werkhouding. Regelmatig horen we dat leerlingen gaan werken bij het bedrijf waar ze stage hebben gelopen.

A.M. de Kam, docent