Krabbendijke Kerkpolder

Uitgelicht

Uitwisseling met school op de Filipijnen

Ga jij ook een keer naar de Filipijnen? Om het jaar gaat een groep van tien leerlingen naar Ashtec, een vakschool op het eiland Luzon. We noemen het een bewustwordingsreis. Je ontdekt de rijkdom van verschillende culturen en je wordt bepaald bij de oneerlijke verdeling in de wereld.


Ashtec biedt aan kansarme jongeren een opleiding ICT, ECT of lassen aan. Aan jongeren die anders een uitzichtloze toekomst zouden hebben. We logeren op het terrein van de school. Alle studenten van Ashtec wonen hier voor een groot gedeelte van het jaar. Studenten krijgen ook onderwijs uit de Bijbel. Ze worden toegerust om in de wereld iets van Gods liefde te laten zien.


We leren veel van dit land en deze school: gastvrijheid, vriendelijkheid en liefde. Ze zijn arm, maar misschien wel veel tevredener dan wij. We mochten getuige zijn van Gods werk op deze school. Waar liefde woont, gebiedt de Heere Zijn zegen.

 

mw. W.E. Brouwer, docent


Stagelopen

In de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg loop je heel wat stage. In het derde leerjaar tweeënhalve week. In deze oriënterende stage ontdek je hoe het is om te werken in de sector waar je je opleiding volgt. Voor je op stage gaat leer je solliciteren en krijg je informatie over veilig en gezond werken, arbeidsbeleven, arbeidsbelasting, beroepshouding en uitkomen voor je principes op de werkplaats. In het vierde leerjaar loop je in december twee weken stage. Dit is een beroepsvoorbereidende stage, die je voorbereidt op het werken in een sector. Naast de sector van de metaal-, elektro- of installatietechniek kun je denken aan de agrarische sector, binnenvaart, autogarage, visserij of transport. Zo ervaar je of je de juiste keuze gemaakt hebt en of de dagelijkse beroepspraktijk is zoals je je die voorgesteld had. Belangrijk is dat je in beeld hebt: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, wat drijft mij, welk soort werk past bij mij, wat wil ik worden en wie kan mij daar bij helpen. We krijgen vaak positieve reacties van de bedrijven, met name over inzet, trouw en goede werkhouding. Regelmatig horen we dat leerlingen gaan werken bij het bedrijf waar ze stage hebben gelopen.

A.M. de Kam, docent