Krabbendijke Kerkpolder

Samen leren op Calvijn College Tholen

Tholen

 

“Het helpt mij dat er iemand meekijkt”

 

Typerend voor het Calvijn College is échte betrokkenheid, niet voor niets luidt de slogan bij het logo: ‘Waar we samen leren’. Daarbij hoort het leveren van maatwerk. Niet alleen in uitdaging, maar ook in ondersteuning. “We proberen leerlingen zo lang mogelijk in het primaire proces te houden”, vertelt J.A. de Meyer, zorgcoördinator locatie Tholen. “We houden van begeleiding in de klas.”

Natuurlijk hebben docenten oog voor de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen. Begeleiding in de klas hangt nauw samen met de afspraken die zijn gemaakt over bijvoorbeeld lesstructuur, toetsing en het geven van specifieke aandacht aan leerlingen met een zorgbehoefte. De begeleiding kan gegeven worden door de docent of door een onderwijsassistent.

Vroeg in beeld

Voorafgaand aan een nieuw schooljaar, zijn alle nieuwe zorgleerlingen in beeld. De zorgcoördinator bezoekt een aantal basisscholen om zorgleerlingen te bespreken. De Meyer: “Ook komen de leerkrachten van groep 8 naar het Calvijn College om ‘warme overdracht’ te verzorgen. Zij bespreken dan hun leerlingen met de mentoren van klas 1. Daardoor kan per start van het schooljaar gelijk de nodige begeleiding worden ingezet voor leerlingen die dat nodig hebben.”

Leren en gedrag

Bij sommige leerlingen wordt specifiek geïnvesteerd in het bijbrengen van leervaardigheden en het  wegwerken van leerachterstanden. Zij krijgen bijvoorbeeld begeleiding in het lezen, plannen en leren. Die wordt gegeven binnen de integratiegroep (IG) door de onderwijsassistent.

Ook zijn er leerlingen die moeten werken aan gedragsverandering. Die begeleiding wordt in de IG aangeboden of door een leerlingbegeleider dan wel intern ambulant begeleider. Eventuele externe begeleiding wordt voortgezet. Het Calvijn College biedt ook trainingen in sociale vaardigheid en weerbaarheid.

Ervaringen van leerlingen

Matthijs (klas 2) gaat twee keer per week naar de IG voor planbegeleiding. In de lessen schrijft hij zelf zijn huiswerk op en in de IG wordt het samen met hem ingepland in zijn tijdplanner. “Het helpt mij dat er iemand meekijkt wanneer ik wat moet doen”, vertelt Matthijs. De begeleiding wordt afgebouwd. Vorig schooljaar moest hij vijf keer per week en nu nog maar twee keer. “Als het goed blijft gaan, wordt het verder afgebouwd”, zo hoopt hij. “Maar dan moeten mijn cijfers wel hoog genoeg blijven.”

 

Rosanne (klas 2) krijgt in een groepje begeleiding in de IG voor begrijpend lezen, spelling en rekenen. Voor spelling heeft ze vooraf een toets gemaakt over meervoud en verkleinwoorden. “Daar had ik een voldoende voor”, vertelt ze blij. “Daarom heb ik tijdelijk geen begeleiding nodig voor spelling.” De volgende periode, als er andere lesstof wordt behandeld, hoopt ze weer aan te sluiten bij het groepje. “Er wordt goede uitleg gegeven in de IG”, vertelt Rosanne. “En een voordeel is dat ik dan al een gedeelte van mijn huiswerk af heb.”