Krabbendijke Kerkpolder

"Iedereen heeft hart voor die zorgleerlingen"

Tholen


THOLEN - Het Calvijn College in Tholen is een relatief kleine school met veel persoonlijke aandacht. Docenten proberen leerlingen met maatwerk te begeleiden, denk bijvoorbeeld aan mentoruren, loopbaanbegeleiding, trainingen en het luisterende oor van de vertrouwenspersoon. Wat veel mensen niet weten is dat het Calvijn College ook gebruikmaakt van ambulante begeleiding én tolken.

Bron: Thoolse Bode

 

Een van die ambulante begeleiders op het Calvijn College in Tholen is Jan Eversdijk. Hij gaat het gesprek aan met leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan door de mentor wordt geboden. Daarnaast heeft hij contact met ouders en docenten. Hij vervult daarmee een spilfunctie voor zorgleerlingen. Eventueel kunnen leerlingen ook terecht bij een integratiegroep. Hier krijgen leerlingen individueel of in groepjes begeleiding en kunnen ze terecht voor pauze-opvang of een time-out, maar Jan Eversdijk biedt net dat stapje meer.

 

Ambulant

“Je praat met die leerlingen in gesprek over de doelen die ze willen halen", vertelt Eversdijk. "Doelen die nodig zijn voor een goed proces op school." Vervolgens gaat Eversdijk regelmatig met de leerling in gesprek. "Het kan bijvoorbeeld gaan over het beheersen van jezelf in de klas, het aanleren van specifieke leerstrategieën, het omgaan met je gevoelens of je zelfbeeld. Je zoekt naar wat de leerling nodig heeft en probeert tegelijk adviezen te geven aan docenten en ouders, zodat we van meerdere kanten hetzelfde doen.” Eversdijk geniet van zijn werk. “Fijn als je hoort van collega’s dat het beter gaat, dat leerlingen echt iets hebben aan wat ze meekrijgen bij de interne ambulante begeleiding. We werken er immers naar toe dat ze weer zonder begeleiding verder kunnen in het reguliere proces. Er zijn leerlingen die binnen een jaar zover zijn. Jongeren die een stoornis hebben zoals autisme of ADHD, hebben doorgaans wat meer tijd nodig.”

 

Tolken

Daarnaast zijn er bij het Calvijn College op Tholen drie leerlingen die begeleiding krijgen van een tolk. "Je ziet dat dove of slechthorende leerlingen vooral bij theoretische vakken informatie missen wanneer er niet getolkt wordt, vertelt Moniek Prins. “We werken op het Calvijn vooral met tekstschrijftolken, die uittypen wat er gezegd wordt. Schrijftolken kunnen achterin de klas zitten, de tekst wordt zichtbaar op de tablet van de leerling. Fijn voor een leerling dat de begeleiding niet zo in het oog springt.” Prins noemt de opstelling van het Calvijn College erg positief. “Ik ben vorig schooljaar met begeleiding op het Calvijn College gestart en vind het heel mooi te zien hoe voortvarend de school de inzet van tolken heeft opgepakt. Het is voor een docent niet niks om steeds een volwassene in je klas te hebben die meekijkt, maar ik ben blij verrast met de positieve reacties. De teneur is: als de leerling dat nodig heeft, dan doen we dat gewoon.”

 

Overstap

Prins begeleidt op dit moment zeven leerlingen op locatie Tholen. Naast de dove en slechthorende leerlingen ook leerlingen die een achterstand hebben in hun taalontwikkeling, soms gerelateerd aan autisme. Enkele van deze leerlingen komen van het speciaal basisonderwijs en hebben 'een mooie overstap' gemaakt naar het Calvijn College. "Leerlingen krijgen hier goede begeleiding. Ze zijn echt in de picture. Iedereen heeft hart voor die zorgleerlingen, dat proef je enorm! Ze hebben allemaal een plekje gevonden. Dat zie je ook terug in hun cijfers.”