Goes Klein Frankrijk

Vwo - gymnasium

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (atheneum en gymnasium) bereidt je voor op een studie aan een van de universiteiten. Een vwo-diploma geeft weliswaar recht op het volgen van onderwijs aan een universiteit, maar ook aan de universiteit gelden profieleisen voor verschillende studies.

 

Een voorbeeld hiervan is de studie geneeskunde die als eis stelt dat de toekomstige student het profiel NG (natuur en gezondheid) heeft met daarin het vak natuurkunde opgenomen.

Een universitaire opleiding is veel theoretischer van aard dan een hbo-opleiding. Van de wo-student wordt een wetenschappelijke denkwijze verwacht. Hij wil graag weten hoe de vork in de steel zit, hoe iets theoretisch te verklaren is, welke denkwereld achter een bepaald verschijnsel zit. Ook dient hij open te staan voor het ontwikkelen van nieuwe, grensverleggende ideeën. Hij verricht wetenschappelijk onderzoek en probeert de onderzoeksresultaten te onderbouwen met nieuwe theorieën. Een doorzetter op dat gebied, die tegenslagen op de juiste manier in nieuw onderzoek om weet te zetten.

Een gymnasium-leerling volgt in de eerste drie leerjaren naast het pakket van de atheneumleerling ook beide klassieke talen. In de bovenbouw is tenminste een klassieke taal verplicht, terwijl een atheneumleerling dan een tweede moderne vreemde taal in zijn pakket heeft. De gymnasiumleerling moet en kan meer leerstof verwerken dan de atheneumleerling, maar hij/zij heeft vaak ook een bredere belangstelling dan een atheneumleerling. Hij heeft ook interesse voor de tijd van de Grieken en de Romeinen en maakt zich hun manier van denken (gedeeltelijk) eigen. Hij krijgt dus meer bagage mee als voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs.

In klas 3 wordt in het kader van de LOB-lessen nader ingegaan op de samenstelling van de verschillende profielen (welke vakken binnen welk profiel) en op de profieleisen van de vervolgopleidingen.