Locatie

Gymnasium wordt alleen aangeboden op locatie Goes Klein Frankrijk.

 

Programma

Gymnasium duurt zes jaar. In de eerste drie leerjaren is het lesprogramma van gymnasium anders dan atheneum. Dat blijkt uit:

  • Latijn vanaf klas 1 en Grieks vanaf klas 2;
  • Een variant van onderzoek & ontwerp in de onderbouw (bij het vak natuurkunde);
  • Extra en uitdagender onderwerpen die in de lessen aan de orde komen;
  • Keuze uit plusprojecten voor verdere ontwikkeling.

 

In klas 3 kiezen leerlingen een profiel (vakkenpakket), daarvoor krijgen ze keuzebegeleidingslessen. Verplicht onderdeel van het vakkenpakket is een wiskundevorm en een tweede moderne vreemde taal.

Vanaf klas 4 zitten gymnasium- en atheneumleerlingen bij de meeste vakken bij elkaar en is er geen verschil in het niveau van aangeboden vakken.

Voor een gymnasiumdiploma is het verplicht om examen te doen in Latijn en/of Grieks. Het Calvijn College biedt alleen Latijn aan als examenvak. Verder gelden dezelfde eisen en mogelijkheden als voor het atheneum.

 

Toelating

De toelatingsprocedure voor het gymnasium wijkt af van de reguliere procedure. Neem voor meer informatie hierover contact op met de basisschool of de teamleider gymnasium, J. Karkdijk (klas 1 en 2).

 

Vervolgopleiding

Gymnasiumleerlingen kunnen na het behalen van hun diploma doorstromen naar de universiteit.

 

Meer informatie