Onderwijsaanbod

Gymnasium

 

Het gymnasium wordt aangeboden op locatie Goes. Deze opleiding op vwo-niveau is gericht op een brede klassieke en intellectuele vorming met een uitdagend lesprogramma.

Op het gymnasium is het les­programma breder dan in stream 1 havo/vwo. Dat blijkt uit:

  • Latijn vanaf klas 1 en Grieks vanaf klas 2;
  • een variant van onderzoek & ontwerp in de onderbouw (geïntegreerd in het vak natuurkunde);
  • keuze uit een groot aantal plusprojecten voor verdere ontwikkeling.

 

Tot en met klas 3 zitten de gymnasiumleerlingen als groep bij elkaar. Vanaf klas 4 zitten gymnasium- en atheneumleerlingen bij de meeste vakken door elkaar heen en is er geen verschil in het niveau van de aangeboden vakken. Voor een gymnasiumdiploma is het verplicht om examen te doen in Latijn en/of Grieks. Verder gelden dezelfde eisen en mogelijkheden als voor het atheneum. 


 

De toelatingsprocedure voor het gymnasium is op enkele punten afwijkend van de reguliere. De basisschool of de teamleider gymnasium (zie onder) kan u daarover nader informeren. Lees hier over de rol van de centrale dienst leerlingenzorg (cdl).


Meer informatie: