Onderwijsaanbod

Gymnasium

 

Het gymnasium, dat aangeboden wordt vanaf het eerste leerjaar op locatie Goes, heeft vanaf klas 1 Latijn en in klas 2 komt daar Grieks bij. Deze leerweg is gericht op een klassieke en intellectuele vorming met een uitdagend lesprogramma.

 

Gymnasium- en atheneumleerlingen hebben vanaf klas 4 dezelfde examenroute. Leerlingen die examen doen in Latijn en/of Grieks krijgen een gymnasiumdiploma. Met dat diploma kunnen zij doorstromen naar de universiteit. 

Tot en met klas 3 zitten de gymnasiumleerlingen als groep bij elkaar. In gym-3 moeten de leerlingen vóór 1 april hun profiel (vakkenpakket) kiezen. Ze krijgen daarvoor lessen keuzebegeleiding. Voor een gymnasiumdiploma is het verplicht om examen te doen in Latijn en/of Grieks. Verder gelden dezelfde eisen en mogelijkheden als voor het atheneum. Vanaf klas 4 zitten gymnasium- en atheneum-leerlingen bij de meeste vakken door elkaar en is er geen verschil in het niveau van de aangeboden vakken.

 

De toelatingsprocedure voor het gymnasium is op enkele punten afwijkend van de reguliere. De basisschool of de teamleider gymnasium (zie onder) kan u daarover nader informeren. Lees hier over de rol van de centrale dienst leerlingenzorg (cdl).


Meer informatie: