Onderwijsaanbod

Internationale contacten

We leven in een multiculturele samenleving die steeds mondialer wordt. De wereld wordt steeds ‘kleiner’. De school zet zich er voor in de leerlingen daarop ook voor te bereiden. In dat kader lopen er al diverse projecten, terwijl er verschillende in voorbereiding zijn.

Calvijn College schoolbreed

Het Calvijn College is lid van de ACSI, een organisatie die wereldwijd christelijke scholen wil verbinden en steunen. Dat gebeurt door middel van conferenties en cursussen waaraan docenten kunnen deelnemen. 
Docenten bezoeken geregeld andere Europese scholen. Het doel is van elkaar te leren. Om die reden ontvangt het Calvijn College ook docenten uit het buitenland. Recent ging het om bezoeken aan Groot-Brittannië, Zweden, Duitsland, Litouwen en Spanje.  
Ook biedt het Calvijn College leerlingen jaarlijks de mogelijkheid deel te nemen aan een zomerschool (SLI) aan de christelijke universiteit in Klaipeda.


Goes Klein Frankrijk

De locatie doet ook mee met een kennisuitwisselings-programma van Stichting Woord en Daad. In dat kader maken onze leerlingen kennis met ontwikkelingswerk, scholing en cultuur in een ander werelddeel. Het concept is dat leerlingen samen met leerlingen van een highschool uit India experimenten uitwisselen en bespreken, onder meer door filmpjes op een website te plaatsen.
Er is een begin van samenwerking met de Synergyschool in Barcelona. Leerlingen nemen vrijwillig deel aan de ACSI-conferentie in Hongarije, waar ze met name leren wat christelijk leiderschap betekent.

Goes Stationspark

Calvijn College Goes Stationspark heeft een relatie met de Rainbow Way School in Klaipeda (Litouwen). 

Krabbendijke Appelstraat

Locatie Krabbendijke Appelstraat heeft een uitwisselingsrelatie met de school Weyerheide in het Duitse Oberhausen. Ieder jaar gaat een groep leerlingen naar Oberhausen en brengt een Duitse groep een tegenbezoek. De activiteiten zijn gericht op het onderwijs, culturele activiteiten, op de geschiedenis van de regio en ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog. 

Krabbendijke Kerkpolder

Locatie Krabbendijke Kerkpolder heeft een samenwerkingsrelatie met AMG Skilled Hands Technical College (ASHTEC)  van AMG in Manilla, de hoofdstad van de Filipijnen. ASHTEC is een partner van Woord en Daad. Zowel op leerling- als docentniveau vinden er uitwisselingen plaats. 

Middelburg

Locatie Middelburg brengt jaarlijks met de derde klas een bezoek aan een school in Londen om kennis te maken met het Engelse onderwijssysteem. Middelburg heeft contacten met een partnerschool in Hongarije, Mezökövesd.

Tholen

Op locatie Tholen hebben leerlingen binnen het vak Engels contact met medeleerlingen uit andere landen. Ze doen dit door uitwisselen van brieven, mails, presentaties en eTwinning. De locatie is voor een duurzame uitwisseling op zoek naar een christelijke school in Europa.