Coronanieuws

 

Via deze webpagina houden we u op de hoogte van ontwikkelingen met betrekking tot de voortgang van ons onderwijs in de coronacrisis.

 

donderdag 20 december 2021:

Gezien het aantal afwezigheidsmeldingen en, als gevolg daarvan, alle coronagerelateerde communicatie met leerlingen, ouders/ verzorgers en medewerkers leidt dat op meerdere locaties tot overbelasting van het secretariaat. Daardoor moeten ouders/verzorgers bij telefonische melding van afwezigheid van hun kind(eren) soms lang wachten voordat ze te woord worden gestaan.   

 

We vragen uw aandacht en begrip voor deze maatregelen:

 • Per directe ingang vragen we u de afwezigheidsmelding van uw kind(eren) digitaal te doen. Dat kan via deze link.
 • De communicatie over (de gevolgen van) de coronabesmettingen aan ouders/verzorgers wordt beperkt tot het melden van het feit dat een hele klas in quarantaine wordt geplaatst. 

 

zaterdag 18 december 2021:

Naar aanleiding van de persconferentie attenderen we u op de volgende punten:

 • Met ingang van heden wordt het fysieke onderwijs gestopt. Dat betekent dat alle leerlingen per maandag 20 december thuisblijven, met uitzondering van twee groepen:
  a. Leerlingen in de examenklassen;
  b. Leerlingen van het praktijkonderwijs (PRO).
  Deze leerlingen worden maandag 20 december gewoon op school verwacht, volgens het normale rooster.
 • De leerlingen die niet in een examenklas zitten, ontvangen per dinsdag 21 december digitaal onderwijs. Op maandag 20 december worden geen digitale lessen gegeven. De leerlingen die niet fysiek naar school mogen komen, zijn die dag dus vrij.
 • Op maandag 20 december ontvangen ouders/verzorgers u vanuit de locatie waar de leerling onderwijs ontvangt, indien nodig, aanvullende informatie. Dat geldt o.a. voor leerlingen die extra zorg nodig hebben.
 • Voor leerlingen die volgende week op stage zijn, gelden de richtlijnen zoals die van toepassing zijn op het stagebedrijf.
 • Het leerlingenvervoer vindt plaats volgens het normale programma.


vrijdag 26 november 2021: 

Naar aanleiding van de persconferentie zijn de volgende maatregelen de komende tijd van kracht:

 • De contacten met ouder(s)/ verzorger(s) en andere externe contacten vinden zoveel mogelijk digitaal plaats.
 • Het dragen van mondkapjes wordt weer verplicht.
 • Er komen weer looproutes in school, zodat er zo weinig mogelijk kruisend verkeer ontstaat. 
 • We voorzien in voldoende zelftesten, zodat alle leerlingen en medewerkers twee keer per week een zelftest kunnen afnemen.

Ouder(s)/verzorger(s) hebben een brief ontvangen over het bovenstaande.

 

donderdag 2 september 2021:

Leerlingen en hun ouders/verzorgers zullen op donderdag 2 of vrijdag 3 september D.V. een brief ontvangen met informatie over de coronamaatregelen.

vrijdag 28 mei 2021:

'De middelbare scholen mogen vanaf maandag 31 mei weer volledig open. Leerlingen hoeven dan onderling geen afstand te houden. Wel kunnen zij thuis twee keer per week zelftesten. Vanaf maandag 7 juni moeten alle scholen volledig open.' Dit en meer informatie op de website van de rijksoverheid. Het Calvijn College zal op maandag 31 mei weer volledig opengaan.

dinsdag 23 februari 2021:

Lees hier over de plannen van het kabinet ten aanzien van de openstelling van het voorgezet onderwijs per 1 maart. Ouders ontvangen informatie van de schoollocatie.

dinsdag 2 februari 2021:

Naar aanleiding van de persconferentie laat de website van de rijksoverheid over het voortgezet onderwijs weten: 'Middelbare scholen zijn fysiek gesloten tot en met tenminste 1 maart, dus tot na de voorjaarsvakantie.' 

dinsdag 12 januari 2021:

Naar aanleiding van de persconferentie laat de website van de rijksoverheid over het voortgezet onderwijs weten: 'Middelbare scholen zijn fysiek gesloten tot en met tenminste 7 februari. Zij geven les op afstand om zo het aantal contacten te beperken. Voor specifieke groepen leerlingen gelden uitzonderingen hierop. Voor deze leerlingen geldt dat zij zich op school zoveel mogelijk aan de regel van 1,5m afstand moeten houden.'

woensdag 16 december 2020:

 • Vanaf 16 december maken we weer gebruik van de pagina afstandsonderwijs op het portaal. Hier kunnen ouders en leerlingen alle relevante informatie vinden betreffende het afstandsonderwijs.
 • Op woensdag 16 december vinden er geen lessen plaats.
 • Op donderdag 17 en vrijdag 18 december kunnen er lessen of andere activiteiten plaatsvinden die vanuit de locatie worden gepland en gecoördineerd. Vanuit de locatie zal daarover meer informatie verstrekt worden.
 • Na de kerstvakantie beginnen de lessen voor leerlingen die wel op school mogen komen, op maandagmorgen 4 januari. De bezinningsdag voor personeelsleden die op 4 januari gepland staat, wordt uitgesteld.

maandag 19 oktober 2020:

Met ingang van maandag 26 oktober is het verplicht om in de school een mondkapje te dragen. Deze regel geldt voor alle locaties van het Calvijn College. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met dit besluit. Concreet betekent dit dat de regel is dat alle medewerkers, alle leerlingen en alle bezoekers verplicht worden om een mondkapje te dragen binnen het schoolgebouw. In een e-mail aan leerlingen, ouders en medewerkers noemen we enkele uitzonderingen op deze regel.

zaterdag 3 oktober 2020:

Afgelopen donderdag zijn we door de VO-raad, de koepelorganisatie van alle scholen voor het Voortgezet Onderwijs, geïnformeerd over het besluit van de regering om de scholen dringend te adviseren om in de school mondkapjes te gaan dragen. Als schoolleiding hebben we besloten om daaraan invulling te geven. Hoe we dat willen doen, hebben we gisteren aangegeven in een brief aan medewerkers, leerlingen en ouders. Van de bezoekers aan de school wordt verwacht dat ze zelf over een mondkapje beschikken. De nieuwe maatregel gaat in per maandag 5 oktober D.V.

Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging daarvan. We doen een dringend beroep op alle medewerkers, leerlingen en ouders om dit advies op te volgen. De komende week / weken zullen we beoordelen of we aan de lijn van een dringend advies vast kunnen houden of dat we over moeten gaan tot een verplichting. We danken iedereen bij voorbaat voor het begrip en de medewerking.

woensdag 19 augustus 2020:

We starten het schooljaar terwijl het aantal coronabesmettingen groeit. Dat vraagt om het nemen van verantwoordelijkheid. Het Calvijn College organiseert het onderwijs conform de protocollen en richtlijnen die ons beschikbaar worden gesteld door de VO-raad. Het coronabeleid van de overheid is gericht op het voorkomen van besmettingen. Daarbij is het van groot belang dat ‘bij twijfel niet wordt ingehaald’.

Ouders/verzorgens vragen we: zijn er binnen uw gezin mensen met klachten, houdt dan uw kind(eren) thuis, totdat is bevestigd dat van besmetting binnen uw gezin geen sprake is.

We gaan ervan uit dat u op de hoogte bent van de maatregelen die van toepassing zijn indien u tijdens de vakantieperiode gebieden hebt bezocht die vallen onder de categorie ‘code oranje’ of ‘code rood’. Daarop aanvullend verzoeken we u dringend om ons per ommegaande via het e-mailadres info AT calvijncollege DOT nl op de hoogte te stellen in geval een lid van uw gezin zo’n gebied heeft bezocht en er nog sprake is van quarantaineverplichtingen binnen uw gezin op de eerste schooldag.   

donderdag 9 juli 2020:

Gisteravond organiseerden we voor ouders/verzorgers opnieuw een webinar. De volgende onderwerpen passeerden de revue: 

 1. Terugblik op de periode sinds 16 maart
 2. Stel dat er een tweede lockdown volgt, wat dan?
 3. Hoe hopen we van start te gaan na de zomervakantie?
 4. Informatie over leerlingenvervoer
 5. De smartphonevrije school
 6. Jaaropening

Ouders/verzorgers ontvangen hierover vandaag een e-mail.
Van harte een goede vakantie gewenst en graag tot ziens!

woensdag 24 juni 2020:

De rijksoverheid publiceerde naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte het volgende nieuwsbericht. Citaat: 'Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen, die na de zomervakantie weer volledig open gaan; de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.' Nieuwsbericht VO-raad.

We zullen ouders en leerlingen op korte termijn informeren over onze plannen voor na de zomervakantie.
 

zaterdag 30 mei 2020:

Na zo'n tien weken afstandsonderwijs hopen we met ingang van 2 juni ook weer fysiek onderwijs te gaan verzorgen op onze schoollocaties. We zien er enorm naar uit om onze leerlingen weer echt te ontmoeten! Er is hard gewerkt om van het Calvijn College een anderhalvemeterschool te maken. Op ons Facebook-account een impressieGraag tot snel en gezegende Pinksterdagen!

woensdag 27 mei 2020:

Uiterlijk vandaag kunnen ouders en leerlingen op www.calvijncollege.nl/afstandsonderwijs onder de button van de schoollocatie informatie vinden over het onderwijs vanaf 2 juni. Op het schoolbrede deel zijn nieuwsberichten geplaatst, ook de schoolbrede kaders afstandsonderwijs zijn er geupdated.

Webinar

Veel ouders hebben we afgelopen maandagavond ‘ontmoet’ tijdens het webinar; de presentatie via internet. We hebben uitleg gegeven over hoe we het onderwijs de komende tijd willen vormgeven en vragen beantwoord. Niet beantwoorde vragen hopen we uiterlijk begin volgende week alsnog te beantwoorden via de hierboven genoemde portaalsite. 

 

dinsdag 19 mei 2020:

De rijksoverheid maakte zojuist bekend: 'Voortgezet onderwijs gaat op 2 juni open. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn.' Houd de pagina 'Veelgestelde vragen over het coronavirus en voortgezet onderwijs' in de gaten. Onze schoollocaties werken hard aan de voorbereidingen op het onderwijs vanaf 2 juni. We informeren ouders en leerlingen via genoemde portaalsite.

woensdag 6 mei 2020:

Vanaf woensdag 6 mei informeren we ouders en leerlingen via de portaalsite Afstandsonderwijs (achter de inlog): www.calvijncollege.nl/afstandsonderwijs.

dinsdag 21 april 2020:

Lees op de website van de rijksoverheid: Maatregelen corona verlengd

Aangegeven is dat scholen in het voortgezet onderwijs voorbereidingen kunnen treffen zodat leerlingen vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen. We informeren ouders en leerlingen per e-mail over stappen die we zetten. 

donderdag 9 april 2020:

Gedeputeerde Harry van der Maas kwam met deze videoboodschap. 'Bedankt!' zeggen ook wij aan ouders en leerlingen. Juist nu komt het aan op sámen leren.

 

vrijdag 3 april 2020:

De dagopeningen voor de komende week kunt hier downloaden.

 

dinsdag 31 maart 2020:

Rijksoverheid:

 

vrijdag 27 maart 2020:

De dagopeningen voor de komende week kunt hier downloaden.

donderdag 26 maart 2020:

Uiterlijk morgenavond zal de examencommissie ouders en leerlingen informeren over het afnemen van de schoolexamens. De mondelinge examens gaan volgende week van start. Het rooster daarvoor is uiterlijk morgenavond beschikbaar. Zoals eerder is gemeld, starten de schriftelijke examens op zijn vroegst op 6 april. Meer informatie daarover na deze week.

De contactavonden die gepland waren vóór de meivakantie, gaan niet door. Concrete vragen kunnen per e-mail aan de mentor of andere vakdocenten worden gesteld. Indien nodig kan een belafspraak tussen ouder en mentor/docent worden gemaakt.

woensdag 25 maart 2020:

De examencommissie werkt heel hard aan het voorbereiden van de schoolexamens voor de leerlingen in de examenklassen. Dat is een enorm karwei. Concrete informatie volgt zo spoedig mogelijk. Wat voor nu belangrijk is om te weten is dat schriftelijke toetsen in ieder geval niet vóór 6 april zullen worden afgenomen.

 

Net als onder normale omstandigheden zal het ook nu voorkomen dat een leerling een hulpvraag heeft. Daarvoor is de mentor het eerste aanspreekpunt. Schroom ook nu niet om die vraag te stellen aan de mentor. We geven nu weliswaar afstandsonderwijs, maar we proberen ook ‘dichtbij’ te zijn als dat nodig is! 

dinsdag 24 maart 2020:

 

De besluiten die het kabinet gisterenavond heeft gecommuniceerd, hebben verstrekkende gevolgen voor de nabije toekomst. Aanvankelijk werd besloten de scholen gedurende een periode van drie weken te sluiten. Nu ziet het ernaar uit dat we tot tenminste D.V. 1 juni ons onderwijs - en dus ook toetsen - op afstand zullen moeten verzorgen.

In vervolg op de persconferentie van minister Slob vanmorgen, hebben we besloten schoolexamentoetsen op afstand af te nemen, waarbij we optimaal gebruik willen maken van de digitale middelen die ons ter beschikking staan. Er zal her en der wel sprake zijn van uitzonderingsgevallen, maar daarvoor moeten zwaarwegende argumenten bestaan. Het spreekt voor zich dat in dat geval de richtlijnen van het RIVM en de bepalingen van de overheid leidend zijn.

Dagelijks houden we ouders en leerlingen op de hoogte van de ontwikkelingen via e-mail en deze webpagina. We zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat onze eindexamenleerlingen straks toch met een geldig diploma onze school kunnen verlaten.

 

Ter info:

maandag 23 maart 2020:

In vervolg op de persconferentie van het kabinet van vanavond hebben we besloten de schoolexamentoetsen voor de rest van deze week te annuleren. Nadere informatie volgt. De examenleerlingen ontvangen vanavond een bericht met het verzoek morgen thuis te blijven. Morgen verwachten we een besluit van minister Slob. Dat zal mede bepalend zijn voor het vervolg.

vrijdag 20 maart 2020:

Wekelijks zullen we op vrijdag voor ouders en leerlingen op deze webpagina een Bijbelrooster mét compacte dagopeningen presenteren voor de komende week. 

donderdag 19 maart 2020:


Het toetsrooster voor de examenleerlingen is bijna compleet en een brief van de examencommissie wordt vandaag aan de examenleerlingen verzonden. De dienstregeling van Connexxion is aangepast. Leerlingen die toetsen moeten maken, kunnen met openbaar vervoer de schoollocaties bereiken. Voor sommige leerlingen kunnen extra kosten ontstaan vanwege reizen met de trein. Deze kosten komen voor rekening van de ouders. Omdat er dagelijks wijzigingen kunnen optreden in de dienstregeling, is het van groot belang om dagelijks de actuele tijden te checken. Zie www.9292.nl, www.connexxion.nl en www.ns.nl.

 

We hebben meerdere verzoeken ontvangen voor opvang van leerlingen tijdens de schooltijden. Er wordt vanuit de locatie contact opgenomen met de ouders om daarover nadere afspraken te maken.

 

woensdag 18 maart 2020:


Vandaag is het afstandsonderwijs van start gegaan. Een uitdaging voor ouders, leerlingen en docenten. Op alle fronten wordt hard gewerkt. Natuurlijk is het zo dat we de komende dagen gaan ontdekken of datgene wat we hebben bedacht ook echt gaat werken maar dat is nooit anders geweest. Aristoteles zei al: ‘wat we moeten leren doen, leren we al doende’. Waar nodig sturen we bij en passen we aan.


Nu de dagopening niet op school kan plaatsvinden, kunt u gebruik maken van het rooster zoals dat op de website staat vermeld.

Het is vervelend dat velen te maken hebben met een trage ICT-infrastructuur. Dat heeft alles met overbelasting van het internet te maken. We kunnen daar weinig aan veranderen. Als Magister of Teams niet voldoende functioneert, dan kan e-mail mogelijk een alternatief zijn; tot op heden functioneert dat prima.

 

Door de examencommissie wordt in overleg met het crisisteam hard gewerkt aan een programma voor de komende weken. Zodra dit beschikbaar is, wordt het met ouders en leerlingen gedeeld.

 

dinsdag 17 maart 2020:


Alle locaties blijven telefonisch bereikbaar.

Vanaf morgen, D.V. 18 maart, zal afstandsonderwijs worden gegeven. Ouders en leerlingen ontvangen daarover vandaag meer informatie. Houd de gebruikelijke communicatiekanalen (zie ons bericht van maandag) goed in de gaten.

 

Alle externe activiteiten tot aan de zomervakantie worden afgelast. Dat geldt dus ook voor de meerdaagse excursies die gepland staan voor na de meivakantie. Ook stages worden tot nader order geannuleerd.

 

De overheid heeft besloten dat de schoolexamens van de eindexamenkandidaten doorgaan. De organisatie daarvan wordt inmiddels voorbereid. Meer informatie daarover volgt later.

 

maandag 16 maart 2020:

 

Vandaag is een start gemaakt met alle voorbereidingen voor het aanbieden van afstandsonderwijs aan onze leerlingen vanaf D.V. woensdag 18 maart. Bijzondere aandacht besteden we aan de examenleerlingen. We volgen de berichtgeving van de overheid op de voet en ondernemen waar nodig actie. Vooralsnog anticiperen we op het feit dat de toetsen voor de examenleerlingen doorgaan.

 

Voor ouders en leerlingen is van belang om te weten dat de website van het Calvijn College, e-mail, Magister en Microsoft Teams de formele communicatiemiddelen zijn die we gebruiken. Alle andere communicatiemiddelen, zoals WhatsApp, hebben geen formele status.

 

Ouders en leerlingen zullen vandaag per e-mail meer informatie ontvangen. En zij ontvangen uiterlijk dinsdagavond 17 maart een bericht vanuit de locatie waar de leerling onderwijs ontvangt, met informatie over het afstandsonderwijs dat per woensdag 18 maart start.

 

Calvijn College-leerlingen van ouders die een cruciaal beroep uitoefenen, kunnen tijdens de normale schooltijden terecht op school. Ouders die hier gebruik van willen maken, vragen we dit zo spoedig mogelijk, uiterlijk woensdagavond 18 maart, te melden via info@calvijncollege.nl. Het kabinet spreekt vandaag overigens over uitbreiding van de lijst cruciale beroepen.

zondag 15 maart 2020:

 

Het kabinet heeft vanmiddag besloten dat alle basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen van 16 maart tot en met 6 april sluiten. Voor instructies van de overheid verwijzen we naar het volgende bericht. We verzoeken de leerlingen daarom thuis te blijven. Er is echter geen sprake van ‘vrij zijn’ en ook niet van ‘vakantie’.

 

Op D.V. maandag 16 en dinsdag 17 maart worden door de school voorbereidingen getroffen voor het geven van afstandsonderwijs vanaf woensdag 18 maart. Gelukkig staan voor deze week geen tentamens of toetsen gepland. We gaan er alles aan doen om de belangen van de leerlingen en met name die van de examenleerlingen zo goed mogelijk te dienen.

 

Calvijn College-leerlingen van ouders die tijdens de schooltijd van hun kinderen een cruciaal beroep uitoefenen, zijn vanaf a.s. maandag op school welkom. Ze zullen worden begeleid bij het zoeken naar een zo nuttig mogelijke tijdsbesteding.  

 

Via deze webpagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Iedere werkdag rond 17.00 uur verzorgen we een update.

zaterdag 14 maart 2020:


Ter info:

vrijdag 13 maart 2020:

In aanvulling op ons bericht van gisteren het volgende:

 • De kans bestaat dat de overheid binnenkort vraagt de scholen te sluiten. Tegelijkertijd verwacht de overheid van ons dat het onderwijs in dat geval vervolgd wordt door lesgeven op afstand. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de toetsweken. Intern beraden wij ons erop hoe hier invulling aan te geven.
 • Kijk a.s. maandagmorgen D.V. vroeg op deze webpagina. Hier zullen we uiterlijk rond 06.00 uur vermelden of de school open of gesloten zal zijn.
 • Ben je kwetsbaar, bijvoorbeeld astmatisch, neem dan geen risico en blijf thuis.
 • We zien stage als onderdeel van het normale rooster. Stages zullen dan ook doorgaan, tenzij in overleg met betreffende organisaties anders is besloten.
 • We proberen te voorkomen dat zich grote groepen vormen binnen of buiten de school. Als het weer het toelaat, vragen we je tijdens de pauzes naar het schoolplein te gaan. We vragen een ieder hierin zijn verantwoordelijkheid te nemen.

donderdag 12 maart 2020:

 

Vanmiddag heeft het kabinet tijdens een persconferentie een aantal maatregelen afgekondigd die ook betekenis hebben voor onze school. Daarop hebben we de volgende besluiten genomen:

 

 1. De school blijft open.
 2. We beperken de activiteiten van de school tot het volgen van het lesrooster, het toetsrooster en het examenrooster. Alle andere activiteiten worden in ieder geval tot aan de meivakantie geannuleerd. Dat betekent dat alle activiteiten buitenom een les, een toets of een examen vervallen.
 3. Ten aanzien van meerdaagse excursies die na de meivakantie staan gepland, besluiten we binnen twee weken of die doorgaan of worden geannuleerd.
 4. Zonder tegenbericht gaan de contactavonden die vóór de meivakantie staan gepland, gewoon door.
 5. Via deze webpagina communiceren we dagelijks rond 17.00 uur eventuele nieuwe maatregelen.

 

We baseren ons beleid op richtlijnen van de RIVM en GGD en roepen ertoe op de concrete maatregelen te nemen die deze poster van de rijksoverheid presenteert.

 

We zijn ons ervan bewust dat deze maatregelen heel vervelende consequenties kunnen hebben. We rekenen op ieders begrip.

Waar vind ik meer informatie?


P.S. Met 'ouders' doelen we op ouders/verzorgers. Voor alle data geldt D.V.